Zespół na wesele.

Wybór zespołu, a tym samym oprawy muzycznej na wesele jest jedną z najważniejszych spraw. To od muzyki serwowanej na przyjęciu zależy jak będą się bawić Wasi goście. To ona tworzy całą atmosferę weselną, pomaga wprowadzić Waszych gości w odpowiedni nastrój. Niestety znalezienie odpowiedniej orkiestry nie jest sprawą łatwą a mnogość ofert w tym względzie w niczym nie pomaga. Czym się kierować, na co zwrócić uwagę?Doświadczenie.

Sprawą kluczową jest ilość imprez w których zespół brał udział. Najlepiej żeby orkiestra specjalizowała się w przyjęciach weselnych, ponieważ są dość charakterystyczne i wymagają odpowiedniego podejścia – charakterystycznego tylko do tego typu imprez. Rolą zespołu nie jest tylko wykonywanie piosenek ale także zabawianie Państwa Młodych i gości, namawianie do toastów oraz organizowanie zabaw na parkiecie i oczepin. „Grajkowie” weselni powinni wchodzić łatwo w interakcje z bawiącymi się osobami, śpiewać przyśpiewki, namawiać gości do zabawy. Ważne jest też to czy zespół długo gra w określonym składzie, czy jest zgrany, oraz czy znają się na tyle dobrze żeby się świetnie uzupełniać.

Dobra orkiestra…

to nie tylko doświadczenie. Dużo zależy od jakości ich sprzętu – czy jest nowoczesny?, czy nadaje się do charakterystyki danej sali?, czy orkiestra zapewnia dodatkowe elementy? (np. oprawę wizualną, oświetlenie, efekty – typu wytwornica dymu lub baniek).
Pamiętajcie, że repertuar musi Wam odpowiadać – zespoły weselne często są mają własne style i odgrywają określony typ muzyki. Najlepiej szukać osób specjalizujących się w utworach Wam odpowiadających niż na siłę próbować dostosować wybrany zespół do swojego gustu. Zastanówcie się także jaki rodzaj gości będzie na Waszym weselu – czy będzie przewaga osób młodszych czy starszych, nowoczesnych czy bardziej konserwatywnych. Najczęściej grupy muzyczne posiadają od 100 do 200 utworów w swoim repertuarze a to wystarcza w zupełności do wybrania około 50 ścieżek na całą noc.

Jakie typy?

Wyróżniamy w zasadzie trzy rodzaje orkiestr weselnych:

 • zespoły grające w całości z syntezatorów lub pół – playback’u – na żywo wokaliści jedynie śpiewają, cały muzyka nie jest wygrywana na instrumentach a na syntezatorach lub puszczany gotowy podkład,
 • częściowo z syntezatorów – wokaliści śpiewają, w orkiestrze są co najmniej dwa instrumenty, pozostałe (najczęściej perkusja) wygrywane są z syntezatorów,
 • 100% na żywo, wokal i wszystkie instrumenty w tym perkusja i gitara basowa.

Najlepszym ale także najdroższym wyborem będzie kapela grająca muzykę w całości na żywo. Dzięki temu będziecie mieli największe pole manewru w wyborze utworów. Musicie pamiętać, że taki zespół powinien mieć przynajmniej 6 osób składu w tym dwóch wokalistów (najlepiej mężczyznę i kobietę dla najlepszego efektu). Muszą dysponować także oświetleniem scenicznym oraz sprzętem wysokiej, profesjonalnej jakości. Dodatkową zaletą takich zespołów jest też najlepsze nawiązywanie kontaktu z gośćmi oraz własne, ciekawe interpretacje znanych utworów.

Oczepiny.

Obowiązkiem zespołu, poza odgrywaniem muzyki jest też organizacja wszelkich zabaw weselnych w tym oczepin. Mogą one wpłynąć na Waszą decyzję co do wyboru kapeli. Sprawdźcie co oferują – czy rozrywka jest na poziomie – nie polega na ośmieszaniu gości, czy zabawy nie są zbyt żenujące – pamiętajcie, że oczepiny muszą być w dobrym guście aby wszyscy goście dobrze się bawili.

Jakie pytania zadać?

Po wyborze jednego zespołu koniecznie umówcie się z jego menadżerem lub jednym z członków odpowiedzialnych za kontakty z klientami na spotkanie. Przebieg rozmowy dużo Wam powie o całym zespole – osoba ta, powinna charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, sprawnie i logicznie odpowiadać na Wasze pytania oraz starać się spełnić Wasze prośby. Ustalcie lub zapytajcie o najważniejsze rzeczy:

 • ile czasu będą trwały bloki muzyczne i jak długie będą przerwy,
 • w jakich ubiorach będą występować,
 • czy członkowie zespołu będą spożywać alkohol – z jasnych powodów nie powinni,
 • zapytajcie (o ile nie widzieliście na ich stronie internetowej – szanujący się zespół powinien taką posiadać) o możliwość obejrzenia nagranych materiałów z ich występów – najlepiej tych na weselach,
 • dowiedzcie się czy możecie przyjść i zobaczyć ich występ na żywo, najlepiej na weselu (dzięki temu uzyskacie informacje – jakie jest zaangażowanie zespołu, jak prowadzi zabawę, czy zespół jest wytrzymały przez wiele godzin oraz czy członkowie używają dobrego sprzętu),
 • poproście o referencje od osób które skorzystały z ich usług,
 • oprócz ceny za całość ważna jest też wysokość dopłaty w przypadku gdyby Wasze wesele się przedłużyło,
 • spytajcie czy zespół układa szczegółowy plan prowadzenia przyjęcia – jeżeli tak, poproście o taki standardowy i dowiedzcie się czy możecie nanieść do niego zmiany tak, żeby Wam odpowiadał,
 • zwróćcie uwagę na repertuar – czy muzyka będzie obejmowała szeroki wachlarz utworów – tak aby wszyscy goście znaleźli coś dla siebie, spytajcie czy orkiestra może zagrać muzykę na pierwszy taniec (nie jest to oczywiste w przypadku trudnych utworów),
 • spytajcie o wokalistów – czy to para, czy osoby tej samej płci,
 • dowiedzcie się też czy zespół może zagrać podczas wyjścia z domu Pary Młodej,
 • zapytajcie o koszt dojazdu.

Portfolio lub demo.

Każda szanująca się kapela weselna posiada własną stronę internetową. Dobra orkiestra nie wstydzi się swoich występów – powinno znajdować się na niej przynajmniej kilka nagranych dem oraz co najmniej jeden, dwa dłuższe filmy z wesela na którym zespół grał muzykę. Dzięki temu będziecie mogli dokonać wstępnej selekcji. W materiałach powinien znaleźć się także fragment z oczepin – pozwoli Wam to ocenić zaangażowanie orkiestry w zabawy z gośćmi. Do zespołów które nie posiadają prezentacji swoich umiejętności powinniście podejść z dużym dystansem.

Cena.

W przypadku zamawiania zespołu weselnego nie należy oszczędzać – pamiętajcie, że to oni tworzą cała atmosferę na weselu. Cena jest uzależniona od tego z jakim rodzajem kapeli mamy do czynienia – najtańsze będą takie grające z pół – playback’u (najczęściej duet dwu – osobowy z podkładem), a najdroższe, te które proponują muzykę w 100% na żywo. Widełki cenowe zaczynają się od 2000 zł do nawet 8000 zł, także w zależności od odległości dojazdu czy ilości godzin.

Umowa.

Pisemna umowa jest koniecznością. Gwarantuje Wam Wasze prawa, zabezpiecza i daje poczucie bezpieczeństwa. Należy zawrzeć w niej wszystkie istotne kwestie – nie tylko cenę czy termin, ale także ilość godzin, kwotę ewentualnej dopłaty, koszty dojazdu itd. Wzór przykładowej umowy możecie znaleźć poniżej:

Umowa o prowadzenie i obsługę muzyczną wesela
Zawarta w ……………………, dnia ……………………, pomiędzy: ……………………….. menadżerem zespołu muzycznego ………………………., zamieszkałym w ……………………………………… przy ulicy ……………………………. zwanym dalej Usługodawcą, a Państwem …………………………………………… zamieszkałymi w ………………………………….. zwanymi dalej Usługobiorcami.§1
Usługobiorca zleca, a usługodawca zobowiązuje się do wykonania i prowadzenia oprawy muzycznej uroczystości weselnej, która odbędzie się w godzinach od ……………………. do ……………………. w dniu ………………………….. w …………………………………
§2
Usługodawca wykona umowę za pomocą własnych instrumentów muzycznych i zaświadcza, że posiada wszelki sprzęt potrzebny do wykonania zlecenia. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, zdolności i materiały do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do wykonania jej z należytą starannością. Usługodawca oświadcza, że wniesie odpowiednią opłatę na rzecz ZAIKS’u.

§3
Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności przewidziane w §1 tej umowy w wysokości ………………………………….. zł (słownie ………………………………………………………………….) płatne po wykonaniu umowy. W celu dotrzymania warunków umowy strony zgadzają się na zaliczkę w wysokości …………………………… zł (słownie ………………………………………………………………….).
§4
Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, najpóźniej na 31 dni przed terminem wskazanym w §1, z zapłatą odstępnego w kwocie …………………… zł (słownie…………………………………….).
§5
Usługodawca nie odpowiada za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą np. brakiem prądu, klęską żywiołową itp. Usługodawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej w razie nie zaistnienia zdarzeń, które uniemożliwią wykonanie umowy lub należyte wykonanie umowy.
§6
W przypadku nie wywiązania się usługodawcy z §1 umowy, usługodawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie ………………………….. zł (słownie ………………………………………………………………….).
§7
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu przez osoby nie należące do zespołu Usługodawcy.
§8
W trakcie trwania umowy usługobiorca zapewnia posiłek wszystkim członkom zespołu usługodawcy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

Dodaj komentarz